Category: Seminarium

>Puentedura kommer till Mötesplats Skola v.44

>Vi ångar på mot mittermin hösten 2011 och där finner vi Mötesplats Skola 2011. En av föreläsarna är Ruben R. Puentedura som beskriver hur vi måste tänka om kring den nya tekniken i skolan. Vi behöver lära nytt med det nya och inte det gamla vanliga på ett nytt sätt… ungefär så. Kolla in hans …

Continue reading

>Puentedura kommer till Mötesplats Skola v.44

>Vi ångar på mot mittermin hösten 2011 och där finner vi Mötesplats Skola 2011. En av föreläsarna är Ruben R. Puentedura som beskriver hur vi måste tänka om kring den nya tekniken i skolan. Vi behöver lära nytt med det nya och inte det gamla vanliga på ett nytt sätt… ungefär så. Kolla in hans …

Continue reading

>Elevdatorer och inkludering

>Specialpedagogiska enheten… Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GR, Mölndal Skoldatatek från 2007För ögon och öron. Talsyntes och daisyläsare. Verktygeb ska finnas naturligt i alla datorer, ipad’s osv. Har piloter i de lägre åldrarna. Viktigt att ett team pedagoger i skolan har olika kompetenser som kompletterar varandra. Kompetensutveckling!Jobbar förebyggandeFortbildningUtlåningUtprovning pedagogen närmast eleven behöver ha en relation med …

Continue reading

>Elevdatorer och inkludering

>Specialpedagogiska enheten… Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GR, Mölndal Skoldatatek från 2007För ögon och öron. Talsyntes och daisyläsare. Verktygeb ska finnas naturligt i alla datorer, ipad’s osv. Har piloter i de lägre åldrarna. Viktigt att ett team pedagoger i skolan har olika kompetenser som kompletterar varandra. Kompetensutveckling!Jobbar förebyggandeFortbildningUtlåningUtprovning pedagogen närmast eleven behöver ha en relation med …

Continue reading

>Framtidens Lärande – Imorgon bär det av

>Tiden rusar iväg och vi med den. Imorgon åker vi mot den stora staden med kungahus och ut till Nacka Strand för två dagar av Framtidens Lärande. Vi är ett bra gäng från kommunen som åker och ju fler desto bättre i sammanhang som dessa. Lärare, rektorer och it-pedagoger i en salig blandning gör att …

Continue reading

>Framtidens Lärande – Imorgon bär det av

>Tiden rusar iväg och vi med den. Imorgon åker vi mot den stora staden med kungahus och ut till Nacka Strand för två dagar av Framtidens Lärande. Vi är ett bra gäng från kommunen som åker och ju fler desto bättre i sammanhang som dessa. Lärare, rektorer och it-pedagoger i en salig blandning gör att …

Continue reading

>#Webcoast – Vad händer nu?

>Under första förmiddagen av #WebCoast har jag hunnit med två föreläsningar där den första handlade om hur man ska hinna med och välja ut det man är intresserad av på nätet. Intressant och många tips där. Den andra föreläsningen handlade om dyslexi och handikapp i samband med språket. Vad är tillåtet och hur kommer vårt …

Continue reading

>@heltunik – dyslexi och chattspråk

>Helena Taubner, språk- och itvetenskap. Handikapp är ett glapp mellan krav och förmåga. Annan planet, där man kan flyga. Det kan inte jag, då är jag handikappad där. Finns en språknorm. Nu har vi flyttat ut på nätet. Får man ändra orden då? Dyslexi är avståndet mellan ljud och tecken. Svenskan är svår. Finskan är …

Continue reading

>#Webcoast – Vad händer nu?

>Under första förmiddagen av #WebCoast har jag hunnit med två föreläsningar där den första handlade om hur man ska hinna med och välja ut det man är intresserad av på nätet. Intressant och många tips där. Den andra föreläsningen handlade om dyslexi och handikapp i samband med språket. Vad är tillåtet och hur kommer vårt …

Continue reading

>@heltunik – dyslexi och chattspråk

>Helena Taubner, språk- och itvetenskap. Handikapp är ett glapp mellan krav och förmåga. Annan planet, där man kan flyga. Det kan inte jag, då är jag handikappad där. Finns en språknorm. Nu har vi flyttat ut på nätet. Får man ändra orden då? Dyslexi är avståndet mellan ljud och tecken. Svenskan är svår. Finskan är …

Continue reading