Category: Utvärdering

>Studiebesök på vårdcentralen

>Så många vårdcentraler som det finns så är det kanske inte alltid sant men säkert ganska ofta. ”Jag är här för dig”.För ett antal år sedan bytte jag vårdcentral och det har jag aldrig ångrat sedan dess. Jag bytte till en vårdcentral som kanske inte anses som den trendigaste eller flådigaste i stan men den …

Continue reading

>Studiebesök på vårdcentralen

>Så många vårdcentraler som det finns så är det kanske inte alltid sant men säkert ganska ofta. ”Jag är här för dig”.För ett antal år sedan bytte jag vårdcentral och det har jag aldrig ångrat sedan dess. Jag bytte till en vårdcentral som kanske inte anses som den trendigaste eller flådigaste i stan men den …

Continue reading

>Fel skolreformer kan försämra läget

>Fel skolreformer kan försämra läget(Tipstack till Thomas de Ming) Jan Hylén skriver om vad som krävs för att skolan och undervisning ska vara något att ha.  Jan hänvisar till Michael Fullan’s forskning och de fyra punkter som presenteras känns helt rätt i tiden. Farhågorna känns också de helt ”rätt” i tiden. Systemförbättring genom: främja motivationen …

Continue reading

>Fel skolreformer kan försämra läget

>Fel skolreformer kan försämra läget(Tipstack till Thomas de Ming) Jan Hylén skriver om vad som krävs för att skolan och undervisning ska vara något att ha.  Jan hänvisar till Michael Fullan’s forskning och de fyra punkter som presenteras känns helt rätt i tiden. Farhågorna känns också de helt ”rätt” i tiden. Systemförbättring genom: främja motivationen …

Continue reading

>Facebooklektion no. 3

> Prolog Min niondeklass har under ett par tillfällen haft lektion via nätet. Vi har använt oss av Facebook och något som heter Todays Meet. Lite kontroversiellt eftersom vi inte har elevdatorer på skolan… Hur vi gjorde det då är upp till dig att fundera över… Lektion 3 Så här i efterhand så måste jag …

Continue reading

>Facebooklektion no. 3

> Prolog Min niondeklass har under ett par tillfällen haft lektion via nätet. Vi har använt oss av Facebook och något som heter Todays Meet. Lite kontroversiellt eftersom vi inte har elevdatorer på skolan… Hur vi gjorde det då är upp till dig att fundera över… Lektion 3 Så här i efterhand så måste jag …

Continue reading