Category: GPS

>Mer om kartor – GPS – Google Earth

>Kartans funktion är en av de saker jag undersöker inom den kurs jag läser och undersökandet har nu kommit fram till kombinationen av GPS och Google Earth. I den nya telefonen, en Sony Ericsson Aino, finns som i så många andra nya telefoner en GPS-funktion. Till den finns ett program som heter Tracker vilket håller …

Continue reading

>Mer om kartor – GPS – Google Earth

>Kartans funktion är en av de saker jag undersöker inom den kurs jag läser och undersökandet har nu kommit fram till kombinationen av GPS och Google Earth. I den nya telefonen, en Sony Ericsson Aino, finns som i så många andra nya telefoner en GPS-funktion. Till den finns ett program som heter Tracker vilket håller …

Continue reading

>Kartans renässans på nätet

> http://publicering.se/wiki/index.php?title=Kartor#Referenser Vill bara passa på att göra reklam för min spaning om kartor som fenomen på nätet. Jag har börjat skriva om hur kartan har börjat användas på nätet och att den nu även får alla nätträffare att mötas i verkligheten med hjälp av kartor och de nya funktioner som de moderna mobiltelefonerna tillhandahåller.Läs …

Continue reading

>Kartans renässans på nätet

> http://publicering.se/wiki/index.php?title=Kartor#Referenser Vill bara passa på att göra reklam för min spaning om kartor som fenomen på nätet. Jag har börjat skriva om hur kartan har börjat användas på nätet och att den nu även får alla nätträffare att mötas i verkligheten med hjälp av kartor och de nya funktioner som de moderna mobiltelefonerna tillhandahåller.Läs …

Continue reading