>Fel skolreformer kan försämra läget

>Fel skolreformer kan försämra läget
(Tipstack till Thomas de Ming)

Jan Hylén skriver om vad som krävs för att skolan och undervisning ska vara något att ha.  Jan hänvisar till Michael Fullan’s forskning och de fyra punkter som presenteras känns helt rätt i tiden. Farhågorna känns också de helt ”rätt” i tiden.

Systemförbättring genom:

  • främja motivationen för både lärare och elever
  • engagera både lärare och elever i en fortlöpande utveckling av undervisning och lärande
  • uppmuntra kollektivt arbete eller team work
  • se till att alla påverkas av förändringarna.

”Wrong drivers”

  • att förlita sig på inspektioner, tester och ansvarsutkrävande istället för att satsa på utveckling,
  • att satsa på individuell utveckling av lärare och skolledare istället för att utveckla gruppen,
  • att investera i IT och tro att bara man får datorer i skolan så löser det alla problem,
  • att ha lösryckta insatser istället för en samlad strategi där olika delar hänger samman.

De fyra punkter som syftar till att förbättra finns alltid med i diskussioner inför och omkring vår dagliga gärning men väl ute i praktiken så ljuder andra klockor.

Vad är motivation?
Som alltid i de fattiga kommunernas värld så är ordet ”nej” inlindat i det mesta som sägs. Motivatorn är allt som oftast piskan som bytt ut moroten redan innan diskussioner om motivation kommit igång. Lärare förväntas idag jobba utifrån LGR11 där många bra idéer finns inskrivna och som dessutom gör lärarens dokumentationsbörda något lättare. Samtidigt ger den läraren ganska många nya uppgifter att utföra under ett antal år framöver innan de söta frukterna av hårt slit kan skördas. Motivationen idag känns mer som hot om hårdare tider om vi inte gör som vi blir tillsagda. Vi räknar själv på hur en förbättring antagligen genomförs på bekostnad av något annat, vilket vi också får bekräftat i viss mån, där den ständiga ekonomin ”hjälper till” att styra oss att göra så lite som möjligt.

Vi kan bättre än så här. Vi kan motivera oss själv att göra det vi kan med det vi har men ingen kan säga emot att vi skulle kunna göra ännu bättre med en smula resurser. Vad händer då om vi är självmotiverade? Förändring i organisationen kanske? Till det bättre? Ja, kanske är det så att den organisation som styr skolan idag ute i kommunerna är lika förlegad som den fysiska formen av skolan är. Den platta, statiska organisation som skolan är idag är kanske fel den med? Absolut, om du frågar mig.

Vad är fortlöpande utveckling?
Utveckling ska knappt märkas! De påtvingade skutten uppför utvecklingstrappan vi gör idag blir ibland så stora att vi snavar på kanten och faller baklänges ner ett par steg istället. Detta hör nog ihop med den första punkten i listan med ”Wrong drivers” där vi väntar tills det är så fel att vi får bassning om vi inte förändrar. Skolinspektionen är ett bra verktyg för skolor att vakna till men sanslöst tråkigt att det ska behövas. Utveckling ska ske så sömlöst att den inte märks förrän man tittar tillbaka på fem eller tio år. Då ska man se vilken fantastisk resa man gjort från då till nu och inte som idag att vi står här och tittar på allt som borde göras. Utveckling är dessutom något som vi inte idag vet vad det är. Det gäller att våga utvecklas mot något som är bättre men vad det är ska man nog inte kunna svara på till fullo idag. Vet vi vad det är så är det knappast utveckling utan bara en upprepning av vad någon annan gjort tidigare på en annan plats. Det blir en cirkel av det till slut och vem vet vart den bär?

Vad är ”Team work”?
Samarbete! Hur ofta ska jag behöva upprepa mig? Mitt favoritord här i världen är samarbete och kommer sannolikt att så förbli under en lång tid framöver. Jag har fruktansvärt svårt för att förstå att det kan vara så svårt med samarbete i skolan idag. Vi lärare gasar på och känner oss duktiga men hur duktiga skulle vi inte kunna vara om vi gjorde det tillsammans? Uppfostran kanske? Är det på grund av grundläggande överlevnadsinstinkter som vi gör som vi gör. Svårare tider verkar lösas genom mindre samarbete. Tänk själv. Vad händer när stora imperier får problem? Sönderfall och egoism. Vad händer när EU får stora problem? Sönderfall och egoism. Vad händer när kommunen får problem? Sönderfall och egoism. Vad händer när jag får problem? Sönderfall och egoism. ”Näsan över vattenytan” har man både hört och praktiserat själv. ”Nu när det är så jobbigt så måste jag åtminstone se till att jag klarar mig själv”. Sorgligt att vi när det är som jobbigast tar så lite hjälp från andra som vi bara kan.

Alla påverkas?
Känns som en självklarhet att alla påverkas av förändring. Hur vill du ha det? Vill du påverkas positivt eller negativt av förändring? Förändring sker så se till att också du påverkas positivt. Jag menar det verkligen. Var aktiv och jobba tillsammans, samarbeta, för en positiv förändring och inget annat.

(Artikel i ”Lärarnas Nyheter” från 2010-09-10)

Lämna ett svar