>Elevdatorer och inkludering

>Specialpedagogiska enheten…

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GR, Mölndal

Skoldatatek från 2007
För ögon och öron. Talsyntes och daisyläsare.

Verktygeb ska finnas naturligt i alla datorer, ipad’s osv.

Har piloter i de lägre åldrarna.

Viktigt att ett team pedagoger i skolan har olika kompetenser som kompletterar varandra.

Kompetensutveckling!
Jobbar förebyggande
Fortbildning
Utlåning
Utprovning

pedagogen närmast eleven behöver ha en relation med eleven för att kunna sköta punkterna ovan.


Inkludering
Eleverna ska vara med i kommunikation, samarbete och lärande.
Vill påverka förhållningssättet i hur vi ser på eleven. Inte en elev som ett problem utan en elev som befinner sig i ett problem.
Funktionsnedsättning, hur funkar det för dem med funk.neds.

Individanpassning.

Förebyggande
På plats i verksamheten. Måste vara nära verksamheten.

Ex. Digitalt berättande med talsyntes. Eleverna sköter inställningar själva. De lär sig systemet jättesnabbt. Förmedla förhållningssättet att man kan läsa på många olika sätt. Både med ögon och öron. Avdramatisera tidigt!

Eleverna samarbetar mycket. Lär ut och lär av varandra.

(klipp där eleverna berättar om att göra egna berättelser)

Mer träning ger resultat. Jobba för att skapa lusten att läsa.
Viktigt att vi jobbar mer med elevernas lust att göra saker.

Boktips: ”vad är lättläst?”

Eleven ska ha god självkännedom! Viktigt att veta vad man kan och vad man behöver träna mer på.
Gör inget om man glömmer boken om allt material finns i en fator, online…

(prov på talsyntes)

Rätt material kan få vem som helst att koncentrera sig!
Nyfikenhet, förförståelse, kontroll över situationen ger en känsla av kompetens. Ömsesidigheten. Samarbete är viktigt så att man kan dra varandra framåt.

Informella lärandet har ökat

Väntetid gör att man tappar koncentrationen. Bra med material där det alltid finns något att fortsätta med.

Tillgängligt skriftspråk ( inte alternativa verktyg. Alternativ till vad?)
Förstå språket, alla ämnen har sin vokabulär
Reflektion, över sitt eget lärande, tänkande tillsammans med andra

Fakta förståelse analys
Tydligare idag i kunskapskraven.

Digitala verktyg för att underlätta lärandet.

Sätt in hjälpen tidigt!

Jobba med bild
Utgå från en bild eller bilder för berättande och läsande.
Ny teknik gör att flera elever kan samarbeta trots att desitter på flera ställen..
ex storybird
Creaza
Screencast-o-matic (slipper inloggning)


Ipad och ipod touch
inDaisy
Från daisy in till ipaddens indaisy

Billigare än en daisyspelare med en ipad!

Ungdomar under 18 år får ladda ner själva.

Gå till biblioteket via webläsaren, laddar ner och läser i Bluereader

Bästa talsyntesen till iPad: Speaktext for office. (22 kr) Uppläsning och översättning. Instruktionsfilmer finns på Youtube.
Talking swedish audio keyboard läser upp tangenttryckningar.

Bildspel från föreläsningen finns på spcm.se

#framlar

– Posted using BlogPress from my iPad

Lämna ett svar