Presentationer

vaxthuseffekt1

Geografi

 En sårbar värld   Agenda 2030   Värdera problemlösningar   Vad säger läroboken om växthuseffekten? Vad du behöver veta om – Jordens Yta Jordens yta ge år 7 from Lars Thim Vad du behöver veta om – Oceanerna Oceanerna ge år 7 from Lars Thim   Vad du behöver veta om – Atmosfären   Atmosfären ge år …

Visa sida »

Historia

Ideologier och orsaker till världskrig År 8-9 Nationalstatens framväxt hi år 8-9 from Lars Thim Amerikanska revolutionen   Amerikanska och industriella revolutionen Industriella Revolutionen + Nya Ideologier Andra Världskriget år 8   Första Världskriget år 8 http://www.slideshare.net/LarsThim/ww-i-hi-r-9 Ww i hi år 9 from Lars Thim   En sårbar värld år 8-9   Första Civilisationerna år …

Visa sida »

omdetvardu

Religion

Kristendomen Här följer tre korta genomgångar om de tre stora riktningarna inom Kristendomen. Den Katolska, Ortodoxa och Protestantiska kyrkans olikheter och likheter. Katolicismen   Ortodoxa kyrkan   Protestantismen   Etik och Moral   Filmer ur Prezin ovan Vad är etik och moral? Etiska modeller   Identitet och nationella minoriteter     Nationella minoriteter del 2 …

Visa sida »

Samhällskunskap

År 7 Massmedia år 7 Kommunen år 8 http://www.slideshare.net/LarsThim/kommunen-r-8 Kommunen år 8 from Lars Thim Världsekonomi År 9   Värdera problemlösningar År 9  

Visa sida »

Studieteknik

Röd tråd med uppsats som mall

Visa sida »

Kommentera