Category: Framtidens Lärande

>Elevdatorer och inkludering

>Specialpedagogiska enheten… Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog, GR, Mölndal Skoldatatek från 2007För ögon och öron. Talsyntes och daisyläsare. Verktygeb ska finnas naturligt i alla datorer, ipad’s osv. Har piloter i de lägre åldrarna. Viktigt att ett team pedagoger i skolan har olika kompetenser som kompletterar varandra. Kompetensutveckling!Jobbar förebyggandeFortbildningUtlåningUtprovning pedagogen närmast eleven behöver ha en relation med …

Continue reading

>UR’s utbud

>UR’s material ska vara färdigt att använda vecka 44 2011! #framlar – Posted using BlogPress from my iPad

>UR’s nya material

>Eric Fichtelius Teknologin måste fungera så enkelt att det bara är att klicka på något för att få veta… (och tekniken krånglar förstås) TeknologiInnehållAnpassatFinns det? Ur har material som är kopplat till de olika målen inom ett flertal ämnen. Problem med rättigheter och teknik. Material som man själv äger kan man använda som man vill. …

Continue reading

>Nu har vi tekniken. Sen då?

>Hopkokat till en mening.Anthony säger att det viktigaste är att tänka på hur vi använder den nya tekniken, inte att vi bara ska ha den… Inget revolutionerande alltså. #framlar – Posted using BlogPress from my iPad

>Förändra ut- och inlärandet …och mycket Microsoftreklam

>Anthony Salcito från Microsoft Hur gör man mer med mindre?Vi måste göra annorlunda. Det handlar inte främst om teknologin, utan om att göra annorlunda. Alla som är inblandade i hur vi lär ut och in måste tänka och göra annorlunda. Detta kan göra det möjligt att utvecklas. Människor, miljö och processer måste fungera på ett …

Continue reading

>UR’s utbud

>UR’s material ska vara färdigt att använda vecka 44 2011! #framlar – Posted using BlogPress from my iPad

>UR’s nya material

>Eric Fichtelius Teknologin måste fungera så enkelt att det bara är att klicka på något för att få veta… (och tekniken krånglar förstås) TeknologiInnehållAnpassatFinns det? Ur har material som är kopplat till de olika målen inom ett flertal ämnen. Problem med rättigheter och teknik. Material som man själv äger kan man använda som man vill. …

Continue reading

>Första seminariet – Ett fiasko

>Kom till M11 för att lyssna på ”Hur svårt kan det vara att gå från analog till digital skola?” Döm om min besvikelse när ringen runt föredragshållaren var knökad med folk och där inte fanns hörlurar. Lomhörd som man är efter trenne dagar med elever på högstadiet så hörde jag just ingenting. Jag är ju …

Continue reading

>Nu har vi tekniken. Sen då?

>Hopkokat till en mening.Anthony säger att det viktigaste är att tänka på hur vi använder den nya tekniken, inte att vi bara ska ha den… Inget revolutionerande alltså. #framlar – Posted using BlogPress from my iPad

>Förändra ut- och inlärandet …och mycket Microsoftreklam

>Anthony Salcito från Microsoft Hur gör man mer med mindre?Vi måste göra annorlunda. Det handlar inte främst om teknologin, utan om att göra annorlunda. Alla som är inblandade i hur vi lär ut och in måste tänka och göra annorlunda. Detta kan göra det möjligt att utvecklas. Människor, miljö och processer måste fungera på ett …

Continue reading