Avslutningsuppgift i Historia

För mer information, titta i Unikum. Uppgiften finns där. 

Förtydliganden från lektionstillfällen nedan. 

   
   

Lämna ett svar