>Facebooklektion no. 3

>

Prolog
Min niondeklass har under ett par tillfällen haft lektion via nätet. Vi har använt oss av Facebook och något som heter Todays Meet. Lite kontroversiellt eftersom vi inte har elevdatorer på skolan… Hur vi gjorde det då är upp till dig att fundera över…
Lektion 3

Så här i efterhand så måste jag nog säga att lektion tre via Facebook var den bästa. Vi hade en specifik uppgift denna gång som handlade om uppsatsskrivande i allmänhet men som utmynnade i en väldigt bra utvärdering av både uppsats och arbetsmetod.

Närvaro och uppgift
Vi började i Facebook (FB) där eleverna fick sin närvaro. Uppgiften och instruktioner i övrigt gavs som repetition i FB då vi tidigare gått igenom hur vi skulle göra redan vid en tidigare lektion i den gamla vanliga skolsalen.
Uppgiften var att varje elev skulle lyfta fram något som de haft problem med under uppsatsskrivandets gång. Detta skulle vi sedan diskutera tillsammans och detta visade sig vara en hit. Det var bra på så sätt att jag fick ”pratat” med elever som annars inte säger så mycket i klassrummet. På det stora hela så var det de ”vanliga” eleverna som delade med sig men det fanns en otvungenhet i att göra det via chatt.

Chatten
Vi gick vidare från FB till ett chattfönster som tillhandahölls av Todays meet där ett chattfönster kan öppnas av vem som helst och sedan hållas öppet under en förutbestämd tid. Texten kan sedan vändas för utskrift så att det första inlägget hamnar överst i listan.

Todays Meet är enkelt och snabbt att komma igång med

Det bästa så här i efterhand var inte själva uppgiften om uppsatsen utan att vi fick utvärderat oss själva på ett direkt och avskalat sätt. Inga stora procedurer runt utvärderandet. Inget stort efterarbete med resultatet och de som var där fick direkt göra sin röst hörd. Det krävdes ingen inloggning eller ytterligare länk utan det skedde där och då.

Lämna ett svar