>Så här ska jag göra med bedömningsmatriser och LPP

>Det börjar klarna för mig. nu. jag har dragit mig för att jobba med matriserna i mina ämnen eftersom det känns som alldeles för mycket arbete med formen istället för innehållet. Inget ont om formen men det är innehållet som ger substans.

Under de första veckorna (x antal lektioner) ska jag tillsammans med mina elever ta fram bedömningsmatriser och göra LPP’er i mina ämnen. Vi ska göra texterna begripliga tillsammans och dessutom publicera arbetet för alla att se. Först och främst får det bli pappersprodukter av det men arbetet ska förevigas i bild och film så att vi kan publicera digitalt också. Bristen på datorer gör att vi inte kan sätta igång och skriva digitalt direkt men det problemet får vi ta när det blir aktuellt.

Förhoppningsvis kan alla delta i detta arbete utifrån sina förutsättningar då detta är något vi har nytta av gemensamt och, förhoppningsvis, kan se fördelar av tillsammans. Publiceringen kommer att ske i mitt klassrum samt på lämplig arena på nätet. Blogg eller wiki…? Blogg, troligtvis. Inte bunden till någon klass utan öppen och tillgänglig för alla. Alla bidrar och alla drar nytta!

Frågeställningar:

  • Vem ska ansvara för att bloggen blir gjord och uppdateras?
  • Vilka klasser ska ingå till en början? (Blir nog alla åttor)
  • Ämne att börja med? (Blir nog geografi)
  • Samarbete redan från start med andra lärare och ämnen? (Bilden är alltid välkommen förstås)
  • Hur presenterar jag LGR11, matriser och LPP’er på ett bra sätt?
  • Hur lång tid kan det ta?
  • Samarbete med andra skolor?
  • Samarbete med andra länder?
  • Utställning i uppehållsrummet?
  • Löpande information till skolan som helhet under arbetets gång? (Bra för att dela med sig och kanske inspirera)
Fortsättning följer…

Lämna ett svar