>Adjektiv – Ljuset mot

>Den här bilden känner du säkert igen. Den har jag använt som bild för min Lärarlyftsblogg.

Storslaget, inbundet, fritt, slutet, framåtsträvande, svagt, ljust, mörkt, långsiktigt, oändligt, vänligt, kusligt, förväntansfullt, välkomnande, upplyst, varmt, kyligt, hoppfullt

Vilket adjektiv vill bilden illustrera?

Lämna ett svar