>Svar på fråga i gruppen "Förändra Skolsverige" på FB

>

Börja med miljön. Hur får vi ut eleverna från den deprimerande skolmiljön som många av dem sitter i dag efter dag. Byt ut klassrummet mot omgivningarna nära och längre bort från skolan. Starta samarbete med bussföretag eller liknande så att kostnaderna hålls nere. Bygg om skolbyggnaden eller riv den till förmån för en ny skola som ser ut som det vi pratar om, inte som det vi vill komma bort från. Lyft alla elevers goda sidor och visa upp det som de är bra på. Gör utställningar, blogga, gör wikier, rapportera från skolmästerskapen, locka till författande, lös ett världsproblem tillsammans. Gör något bestående med värde där alla bidrar med sin bit. Jobba inte med samma gamla material som Hedenhös jobbade med som producerar en armé av ointresserade faktarapare som inte har fått någon stöttning i att hitta det som är meningsfullt för just dem själva.

Vi diskuterar en massa lösningar på de problem vi har i skolan idag och det finns hur många som helst av dessa som är riktigt bra. Problemet med skolan är att det är så många som vill vara med och peta i hur den ska fungera. Vi har idag kommit allt längre från att de som kan ska göra det och andra ska göra det som de är bra på i skolan. Vi är och petar i allt. Alla petar i allt. Lärare petar, rektorer petar, politiker petar, elever petar, föräldrar petar, media petar. Alla bara petar och ingen tar ett riktigt grabbatag om sin del av problemet och tar itu med det en gång för alla.

Vi är så ängsliga i skolan att något ska bli ännu mer fel, om det nu är möjligt, att vi inte vågar lita på varandra att vi faktiskt gör det vi ska göra så därför petar vi i andras ärenden. Låt bli att peta! Se nu till att göra det du är riktigt bra på och låt andra göra det som de är bra på.

Detta leder lite till debatten om professionaliseringen av skolan och dem som jobbar där. Vi behöver tänka som om vi vore ett vinstdrivande företag där vinsten är elevernas kunskap och glädje över att finna en väg genom livet som är helt ok.

Ge oss befogenheter att agera nu!

Lämna ett svar