>Du måste jobba!

>Jag har funderat på det här förut. Det står inte riktigt klart för mig hur mycket en människa ska eller bör veta om sin omvärld när den är i åldern 13-16 år. Jag har vid några tillfällen tidigare pratat med mina elever om hur världen omkring dem ser ut och vad som kommer att krävas av dem i framtiden. Idag kom vi in på det då det hände alldeles för lite under lektionen och att jag ville uppmärksamma dem på hur ”systemet” fungerar.

Mitt budskap var i stort att jag inte accepterade att mina elever hamnar sist i kön. De ska inte välja sist till gymnasiet eller högskola. De ska inte välja yrke eller arbetsplats sist och då inte bara i konkurrens med andra ungdomar i sin omgivning utan i konkurrens med andra ungdomar i Sverige och som det ser ut nu, i världen.

Eleverna i år 7 såg mest chockade ut och tog det mest som att jag skällde på dem. Eleverna i åttan tog det nog mer som information om att allt inte är så lätt men att de kunde ha nytta av informationen. Niorna tog åt sig det som något att tänka på inför framtida val.

Kanske var det jag som inte begrep att sjuorna fortsatt skulle skyddas från omvärlden eller så är det så att de borde upplysas om hur det faktiskt ser ut i vår omvärld lite tidigare.

Du måste jobba för din framgång och det enda sättet att bli bättre är att öva.

Är det så att den svenska skolan kanske fortfarande i tanken ligger kvar och skvalpar i tanken om att industrialiseringen är det nya nu och oj vad vi ska producera. Visst ska vi producera men vad? Vad är det nya nu och hur ska skolan förhålla sig till det?

jag tror att vi måste svarva bort allt det gamla grova i höljet som fortfarande kapslar in oss i tanken om hur världen ser ut och göra det klart för oss själva och våra elever att, det vet vi inte alls. Vår gemensamma grund är fortfarande bra men det måste vara tydligt att målet idag är något helt annat och att vi inte ska vara så säkra på att vi vet vad ungdomarna ska ha sin kunskaper till.

Tidigare har den omhuldande ådran i mig sagt att eleven ska satsa på något som den tycker om att göra och göra det bra så löser sig det mesta. Världen är ny, hela tiden, och ibland måste man vara taktisk också. Som SO-lärare ser jag att omvärldsbevakningen blir allt mer viktig så att vi hela tiden kan styra om, finjustera det vi pratar om och inte tro att världen ser ut som den gör i våra läroböcker.

Ämnet kommer inte först. Det centrala innehållet i den nya läroplanen kommer inte heller det först. Däremot är de hjälpmedel för att finna det som är viktigt att vara medveten om idag och ett stöd till att vara förberedd på det som komma skall.

Lämna ett svar