>@heltunik – dyslexi och chattspråk

>Helena Taubner, språk- och itvetenskap.


Handikapp är ett glapp mellan krav och förmåga.

Annan planet, där man kan flyga. Det kan inte jag, då är jag handikappad där.

Finns en språknorm.
Nu har vi flyttat ut på nätet. Får man ändra orden då?

Dyslexi är avståndet mellan ljud och tecken. Svenskan är svår. Finskan är bättre! Tecken låter som de heter.
Engelskan är jättesvår. Italienska är lättare.
Koppling mellan ljud och tecken kan vara helt bruten. Kinesiska (Mandarin)

”Ghoti”


Dyslexi är svårigheten mellan ljud och tecken.

Chattspråk har mindre glapp mellan ljud och tecken. Bättre för en dyslektiker. Kontext!

Kan det inte vara ok att stava ”oxå” just så på nätet istället för ”också”?

Språk hör till en viss kontext. Vi använder ett särskilt språk vid ett bestämt tillfälle.
Brb
Omg
Ftw

Känslan av delaktighet är vad handikapp är. Att inte känna sig delaktig.

Vad tolkar vi in i ord och texter?beror på sammanhanget.
Förkortningar kan betyda olika saker.

Svårt kanske att komma överens om vilket språk som ska användas när.

Affärsidé att kunna använda korrekturtecken digitalt.

”Sluntit” med fingrarna. Roligt ord som ser helt obegripligt ut…

Vi frågar inte om förkortningar på twitter. Vi känner oss kanske handikappade. En dyslektiker känner säkert samma sak. Det syns inte att eleven har svårt att klara en text.

Vi är kanske alla dyslektiker i olika sammanhang?

Dubbade filmer, bra eller dåligt? Bra för analfabeter men dåligt om man vill lära ett nytt språk.

Hjälpmedel som talsyntes funkar inte med förkortningar.

Är rättningsfunktionerna i tex iPhone bra för språket?

Hur kommer chattspråket att förändra språket? Påverkan åt båda håll.
Förstärkning med emoticoner för att förtydliga känslor kan också skapa förvirring om vi inte vet vad de betyder.

– Posted using BlogPress from my iPhone

Lämna ett svar