Presentationer

Geografi

Sårbara platser Klimatzoner och livsmiljöer  En sårbar värld   Agenda 2030 Värdera problemlösningar   Vad säger läroboken om växthuseffekten? Vad du behöver veta om – Jordens Yta Jordens yta ge år 7 from Lars Thim Vad du behöver veta om – Oceanerna Oceanerna ge år 7 from Lars Thim   Vad du behöver veta om – Atmosfären …

Historia

Ideologier och orsaker till världskrig År 8-9 Nationalstatens framväxt hi år 8-9 from Lars Thim Amerikanska revolutionen   Amerikanska och industriella revolutionen Industriella Revolutionen + Nya Ideologier Andra Världskriget år 8   Första Världskriget år 8 http://www.slideshare.net/LarsThim/ww-i-hi-r-9 Ww i hi år 9 from Lars Thim   En sårbar värld år 8-9   Första Civilisationerna år …

Religion

Kristendomen Här följer tre korta genomgångar om de tre stora riktningarna inom Kristendomen. Den Katolska, Ortodoxa och Protestantiska kyrkans olikheter och likheter. Katolicismen   Ortodoxa kyrkan   Protestantismen   Etik och Moral   Filmer ur Prezin ovan Vad är etik och moral? Etiska modeller   Identitet och nationella minoriteter     Nationella minoriteter del 2 …

Samhällskunskap

År 7 Massmedia år 7 Kommunen år 8 http://www.slideshare.net/LarsThim/kommunen-r-8 Kommunen år 8 from Lars Thim Världsekonomi År 9   Värdera problemlösningar År 9  

Studieteknik

Röd tråd med uppsats som mall

Lämna ett svar