Tillbaka till Religion

Etiska modeller

Etiskt dilemma

Vad hade du gjort? Vad säger de etiska modellerna?

omdetvardu

Följ den här länken och titta på filmen ”Tjalla”.

Gör uppgifterna nedan.

  1. Resonera hur tjejen hade agerat utifrån minst två av de fyra etiska modellerna vi gått igenom. Motivera!
  2. Resonera kring hur du själv hade agerat om det var du som var tjejen i filmen. Motivera!

Lämna ett svar