Tillbaka till Samhällskunskap

Ekonomibegrepp

Eleverna i klassen sammanställer en ordlista med ekonomiska ord och begrepp.

Ordlistan följer nedan och uppdateras efter elevernas eget arbete med ämnesområdet Ekonomi i år 9. Listan kommer att innehålla ord och begrepp där eleverna ska kunna minst 20 av dem. (Fylls på efter hand)

 

Ordlistan

 1. Ekonomisk kretslopp
 2. Intäkter
 3. Bokslut
 4. Hög- och lågkonjunktur
 5. Marknadspris
 6. Konkurrens
 7. Monopol
 8. Efterfrågan (Tillgång)
 9. Produktionsmedel
 10. Export
 11. Import
 12. Handelsbalans
 13. BNP (per Capita)
 14. Globalisering
 15. Investering
 16. Transaktioner
 17. Handelsmönster
 18. Outsourcing
 19. Välstånd
 20. Specialisering

 

Lämna ett svar