Tillbaka till Uppgifter

Religion

Sida för uppgifter i religion.

Etiska modeller

Etiskt dilemma Vad hade du gjort? Vad säger de etiska modellerna? Följ den här länken och titta på filmen ”Tjalla”. Gör uppgifterna nedan. Resonera hur tjejen hade agerat utifrån minst två av de fyra etiska modellerna vi gått igenom. Motivera! Resonera kring hur du själv hade agerat om det var du som var tjejen i filmen. …

Lämna ett svar