Category: Skolutveckling

>Skola i utveckling

>Kan du göra?

>Skola i utveckling

>Kan du göra?

>Skola i utveckling

>Vad kan du göra?

>Skola i utveckling

>Vad kan du göra?

>Lärandets stretchadhet

>Lärandets stretchadhetUnder morgonen (14/4) läste jag om ”Lärandets stretchadhet”, skrivet av Tomas Kroksmark där han tar upp erfarenheter från införandet av ”En till en” i skolans värld. Vi tas med till skolor i USA samt en kommun i Sverige som infört en dator till varje elev och som nu utvärderat detta sätt att tänka och …

Continue reading

>Lärandets stretchadhet

>Lärandets stretchadhetUnder morgonen (14/4) läste jag om ”Lärandets stretchadhet”, skrivet av Tomas Kroksmark där han tar upp erfarenheter från införandet av ”En till en” i skolans värld. Vi tas med till skolor i USA samt en kommun i Sverige som infört en dator till varje elev och som nu utvärderat detta sätt att tänka och …

Continue reading

>@heltunik – dyslexi och chattspråk

>Helena Taubner, språk- och itvetenskap. Handikapp är ett glapp mellan krav och förmåga. Annan planet, där man kan flyga. Det kan inte jag, då är jag handikappad där. Finns en språknorm. Nu har vi flyttat ut på nätet. Får man ändra orden då? Dyslexi är avståndet mellan ljud och tecken. Svenskan är svår. Finskan är …

Continue reading

>@heltunik – dyslexi och chattspråk

>Helena Taubner, språk- och itvetenskap. Handikapp är ett glapp mellan krav och förmåga. Annan planet, där man kan flyga. Det kan inte jag, då är jag handikappad där. Finns en språknorm. Nu har vi flyttat ut på nätet. Får man ändra orden då? Dyslexi är avståndet mellan ljud och tecken. Svenskan är svår. Finskan är …

Continue reading

>Sir Ken Robinson hos Skavlan

>Igår kväll (läs fredag 11/3-11) gästade Sir Ken Robinson pratprogrammet Skavlan och förklarade hur skolan fungerar och vad som är fel. Jag är helt på Robinson’s sida och ser verkligen att skolan behöver lyfta sig rejält och tänka om utbildning på ett helt nytt sätt. 29.10 in i avsnittet kan du titta på och lyssna …

Continue reading

>Sir Ken Robinson hos Skavlan

>Igår kväll (läs fredag 11/3-11) gästade Sir Ken Robinson pratprogrammet Skavlan och förklarade hur skolan fungerar och vad som är fel. Jag är helt på Robinson’s sida och ser verkligen att skolan behöver lyfta sig rejält och tänka om utbildning på ett helt nytt sätt. 29.10 in i avsnittet kan du titta på och lyssna …

Continue reading