Category: Skolutveckling

>IT i skola och undervisning

>Rundabordssamtal med IT-minister Anna-Karin Hatt sänds viawww.regeringen.se/digitalagenda Direkt till sändningen via http://www.regeringen.se/sb/d/14388/a/161343

>En skola i framkant

>Jag tyckte till om den Digitala agendan De kommunala skolorna kämpar för att hålla IT-fanan vajande men ibland känns det inte som om det blåser tillräckligt. Vi behöver tänka om när det gäller hur skolan ska använda sig av och uppmuntra till användande av den så kallade nya tekniken i skolan. Vi ska inte ha …

Continue reading

>IT i skola och undervisning

>Rundabordssamtal med IT-minister Anna-Karin Hatt sänds viawww.regeringen.se/digitalagenda Direkt till sändningen via http://www.regeringen.se/sb/d/14388/a/161343

>En skola i framkant

>Jag tyckte till om den Digitala agendan De kommunala skolorna kämpar för att hålla IT-fanan vajande men ibland känns det inte som om det blåser tillräckligt. Vi behöver tänka om när det gäller hur skolan ska använda sig av och uppmuntra till användande av den så kallade nya tekniken i skolan. Vi ska inte ha …

Continue reading

>Kan vi lyfta?

>Lilla Edets kommun vill bli bäst.Hur är detta möjligt? Skola 2.0 eller tanken om hur utbildningen blev ledande i samhällsutvecklingen finns i Lilla Edet. Skolan och utvecklingen av densamma bör ligga i framkant när omgivningen visar på behov av omstrukturering och nytänkande. När tänker man så, om inte när den gamla tanken komplett runnit ut …

Continue reading

>Kan vi lyfta?

>Lilla Edets kommun vill bli bäst.Hur är detta möjligt? Skola 2.0 eller tanken om hur utbildningen blev ledande i samhällsutvecklingen finns i Lilla Edet. Skolan och utvecklingen av densamma bör ligga i framkant när omgivningen visar på behov av omstrukturering och nytänkande. När tänker man så, om inte när den gamla tanken komplett runnit ut …

Continue reading

>RSA Animate – Vad är det som motiverar oss?

>Varför gör vi det vi gör? Hur kommer det sig att vi inte alltid gör bättre ifrån oss när vi motiveras? Fel sorts motivation kanske? Det är kanske inte så konstigt att det inte alltid blir så bra som vi tänkt oss eftersom vi inte riktigt vet vad vi tänkt oss…

>RSA Animate – Changing Education Paradigms

>Vad handlar utbildning om egentligen? Vad utbildar vi till och varför? Sir Ken Robinson, Changing Paradigms säger en hel del om vad som är fatt med vårt sätt att tänka kring hur skolan fungerar och vad som behöver förändras.

>Building an Airplane in the air

>Under min tripp till London och BETT-mässan fick vi ta del av ett flertal föredrag som var riktigt bra. Ett inslag var den här lilla reklamsnutten som beskrev ett företags arbete men det skulle lika gärna kunna beskriva vardagen i skolan och hur komplicerat det är att förändra den verksamhet vi jobbar i. Vi kan …

Continue reading

>RSA Animate – Vad är det som motiverar oss?

>Varför gör vi det vi gör? Hur kommer det sig att vi inte alltid gör bättre ifrån oss när vi motiveras? Fel sorts motivation kanske? Det är kanske inte så konstigt att det inte alltid blir så bra som vi tänkt oss eftersom vi inte riktigt vet vad vi tänkt oss…