Category: Skolutveckling

>RSA Animate – Changing Education Paradigms

>Vad handlar utbildning om egentligen? Vad utbildar vi till och varför? Sir Ken Robinson, Changing Paradigms säger en hel del om vad som är fatt med vårt sätt att tänka kring hur skolan fungerar och vad som behöver förändras.

>Building an Airplane in the air

>Under min tripp till London och BETT-mässan fick vi ta del av ett flertal föredrag som var riktigt bra. Ett inslag var den här lilla reklamsnutten som beskrev ett företags arbete men det skulle lika gärna kunna beskriva vardagen i skolan och hur komplicerat det är att förändra den verksamhet vi jobbar i. Vi kan …

Continue reading